เปิดปฏิทินรัฐแจกเงินเข้าบัตรคนจนเดือน ส.ค.-ก.ย.62 คนแห่กด ATM เงินเกลี้ยงตู้

เงินบัตรคนจนเข้า รอบเดือน สิงหาคม 2562 ถึง กันยายน 2562 คนแห่กดเงินจนธนบัตรหมดตู้

แห่กดเงินบัตรคนจน (ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ มีรายงานข่าวว่า ประชาชนหลายคนได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ไปกดเงินจากตู้ ATM กันอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ หลังจากที่กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ล็อตแรกเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62

ซึ่งผู้มีสิทธิ์ที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31, 33, 37, 38 และ 39 จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรจำนวน 500 บาท ส่งผลให้มีประชาชนเดินทางมาต่อคิวกดเงินหน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหลายแห่งอย่างเนืองแน่น ส่งผลให้ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเกือบทุกแห่ง อาทิ จ.นครราชสีมา, ชัยภูมิ มีปัญหาเงินธนบัตรใบละ 100 และ 500 บาทหมดเกลี้ยงตู้ เหลือเพียงธนบัตรใบละ 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้ประชาชนที่มากดเงินช้าต้องผิดหวังไปตามๆ กัน โดยหลายรายบอกว่าจะไปกดเงินใหม่ในวันต่อไป

สำหรับกำหนดการที่กรมบัญชีกลางเริ่มโอนเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เข้าบัตรสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรมีดังนี้

1.เงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งในเดือนสิงหาคม

เริ่มโอนวันที่ 21 สิงหาคม สำหรับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 มีจำนวนผู้ได้รับเงินกว่า 5 ล้านคนวงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท

-วันที่ 22 สิงหาคม โอนเงินเข้าบัตรสำหรับเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วย 32 34 35 และ 36 มีจำนวนผู้รับเงินกว่า 5 ล้านคนวงเงินกว่า 2,500 ล้านบาท

-วันที่ 23 สิงหาคม ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 มีผู้ได้รับเงินกว่า 3.9 ล้านคน วงเงิน 1,971 ล้านบาท

ส่วนในเดือนกันยายน เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 6-8 กันยายน ตามลำดับโอนให้ในเดือนสิงหาคม

2.เงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ได้รับสิทธิจำนวนประมาณ 5 ล้านราย โอนให้เดือนแรกวันที่ 24 สิงหาคม และอีกเดือนในวันที่ 9 กันยายน

การจ่ายเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีจำนวนกว่า 8 แสนราย โอนให้เดือนแรกวันที่ 24 สิงหาคม และอีกเดือนในวันที่ 9 กันยายน

ใส่ความเห็น

Close Menu